Per januari 2016 is de locatie van Farmhaase overgegaan in : www.hetlandvannu.com

Activiteiten van Jos Haase zijn zichtbaar op: www.joshaase.nl